Hội thảo – Sự kiện

Chuyên gia hàng đầu của chúng tôi

Diễn giả là những chuyên gia hàng đầu về những kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực mà họ đứng đầu trong ngành marketing, sales, quảng cáo và truyền thông trong và ngoài nước