“Đề nghị CSMO Hỗ trợ truyền thông” – Chính sách & quy trình (draft, chưa chính thức ban hành và áp dụng)

Lưu ý: đây là bản draft, chưa chính thức được ban hành và áp dụng

Chính sách chung

CSMO luôn mong muốn đồng hành cùng các cộng đồng, đơn vị, tổ chức cùng chia sẻ những giá trị chung liên quan tới kiến thức, kinh nghiệm về Marketing, truyền thông, bán hàng và quản trị doanh nghiệp. CSMO sẵn sàng đồng hành Hỗ trợ truyền thông với các chương trình phù hợp với các giá trị trên.

Quy trình Đề nghị CSMO Hỗ trợ truyền thông

B1. Gửi “Đề nghị CSMO hỗ trợ Truyền thông cho sự kiện: XXX” với nội dung gồm: chủ đề, diễn giả, đối tượng, loại hình event off hay on, thu phí bao tiền => gửi abc@csmovietnam.com => BOM thảo luận hoặc vote. Nếu ok thì sang bước 2
B2. Nếu không phù hợp => thư ký CSMO đại diện gửi thư từ chối
B3. Nếu phù hợp => thư ký CSMO đại diện gửi thư đồng ý và mô tả Quyền lợi của CSMO
3.1. Add logo CSMO vào mọi banner digital của event “Hỗ trợ truyền thông: CSMO”
3.2. Nêu tên CSMO, logo và có link về https://csmovietnam.com trên mọi landing page & mô tả sự kiện của event
B4. Sau khi đơn vị đề nghị thực hiện xong quyền lợi ở mục 3, email lại cho CSMO vào hòm thư ở bước 1 thông báo. Thư ký CSMO check, nếu thấy đã đủ thì thực hiện quyền lợi của đơn vị yêu cầu ở bước 5.
B5. Thực hiện quyền lợi cho đơn vị yêu cầu:
5.1. Đăng bài trên group FB CSMO
5.2. Đăng bài trên Fanpage CSMO