BAN ĐIỀU HÀNH CSMO

Điều hành chung

null

Ông Trần Ngọc Anh

Chủ tịch CSMO Việt Nam
null

Ông Lê Quốc Vinh

Phó chủ tịch CSMO Việt Nam - Phụ trách nội dung
null

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Phó chủ tịch CSMO Việt Nam - Phụ trách nội dung
null

Ông Bùi Quý Phong

Phó chủ tịch CSMO Việt Nam - Phụ trách nội dung
null

Ông Nguyễn Thái Việt Huy

Phó Chủ tịch CSMO Việt Nam- Phụ trách công nghệ
null

Bà Huỳnh Thị Xuân Liên - Phó Chủ tịch CSMO Việt Nam

Phó chủ tịch CSMO Việt Nam- Phụ trách Đối ngoại và Truyền thông
null

Bà Lê Quỳnh Thư

Phó chủ tịch CSMO Việt Nam- Phụ trách Hội viên
null

Ông Vũ Văn Huy

CEO CSMO Miền Bắc
null

Ông Hồ Thế Sơn

CEO Miền Trung
null

Ông Vũ Quý Tâm

CEO CSMO Miền Nam

Ban điều hành CSMO Miền Bắc

null

Ông Vũ Văn Huy

CEO CSMO Miền Bắc
null

Ông Lại Tuấn Cường

Trưởng ban chuyển đổi số Miền Bắc
null

Bà Triệu Thanh Thuỷ

Trưởng ban Tài chính Miền Bắc
null

Ông Nguyễn Lưu Thanh Minh

Trưởng ban công nghệ Miền Bắc
null

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng ban Sự kiện Miền Bắc
null

Bà Vũ Thị Thanh Phương

Trưởng ban Truyền thông Miền Bắc
null

Bà Lưu Thị Ngọc Ánh

Phó Ban Truyền thông Miền Bắc
null

Bà Phan Minh Thu

Trưởng ban Nội dung Miền Bắc
null

Bà Vũ Hạnh Hoa

Phó ban Nội dung Miền Bắc
null

Bà Tạ Liên Hương

Trưởng ban Hội viên Miền Bắc
null

Bà Phan Linh Giang

Phó đối ngoại Miền Bắc
null

Bà Phạm Phương Hà

Thư ký Miền Bắc

Ban điều hành CSMO Miền Trung

null

Ông Hồ Thế Sơn

CEO Miền Trung
null

Ông Hồ Vĩnh Long

Ban Hội viên Miền Trung
null

Ông Lê Quang Trực

Ban Hội viên Miền Trung
null

Ông Vũ Quang Đạt

Ban Hội viên Miền Trung
null

Bà Bùi Hoa Ly

Ban Đối ngoại Miền Trung
null

Bà Hoàng Thị Thu Thuỷ

Ban Đối ngoại Miền Trung
null

Bà Hồ Ái Phương

Ban truyền thông - Thư ký Miền Trung

Ban điều hành CSMO Miền Nam

null

Ông Vũ Quý Tâm

CEO CSMO Miền Nam
null

Ông Đào Hiếu Dân

Trưởng ban Đối ngoại Miền Nam
null

Bà Đinh Thị Thu Hà

Phó Ban Đối ngoại Miền Nam
null

Ông Võ Đăng Phát

Trưởng Ban Công nghệ Miền Nam
null

Ông Nguyễn Vũ Hoàng

Trưởng Ban sự kiện Miền Nam
null

Ông Liêu Hưng Tiến

Trưởng Ban Chuyển Đổi Số Miền Nam
null

Ông Phạm Phú Lâm

Phó ban chuyển đổi số Miền Nam
null

Ông Lâm Quang Ngọc

Phó Ban Chuyển đổi số Miền Nam
null

Ông Trần Nguyễn Phi Long

Trưởng Ban Truyền thông Miền Nam
null

Ông Bill Nguyễn

Ban Đối ngoại Miền Nam
null

Bà Nguyễn Kim Thoa

Thư ký Miền Nam