BAN ĐIỀU HÀNH CSMO

Điều hành chung

null

Ông Trần Ngọc Anh

Chủ tịch CSMO Việt Nam
null

Ông Lê Quốc Vinh

Phó chủ tịch CSMO - Phụ trách nội dung
null

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Phó chủ tịch - Phụ trách nội dung
null

Ông Bùi Quý Phong

Phó chủ tịch - Phụ trách nội dung
null

Ông Nguyễn Thái Việt Huy

Phó Chủ tịch - phụ trách công nghệ
null

Ông Nguyễn Ngọc Hùng

Phó chủ tịch CSMO - Phụ trách Quan hệ quốc tế
null

Ông Nguyễn Hữu Phước

Phó chủ tịch CSMO - Phụ trách Pháp lý

Ban điều hành CSMO Miền Bắc

null

Ông Vũ Văn Huy

CEO CSMO Miền Bắc
null

Ông Lại Tuấn Cường

Trưởng ban Chuyển đổi số
null

Bà Phạm Ngọc Trâm

Trưởng ban Đối ngoại
null

Ông Nguyễn Lưu Thanh Minh

Trưởng ban công nghệ
null

Bà Triệu Thanh Thuỷ

Trưởng ban Tài chính
null

Bà Vũ Thị Thanh Phương

Trưởng ban Truyền thông

null

Bà Phan Minh Thu

Trưởng ban Nội dung
null

Bà Vũ Hạnh Hoa

Phó ban Nội dung
null

Bà Tạ Liên Hương

Trưởng ban Hội viên
null

Bà Phan Linh Giang

Phó ban hội viên
null

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng ban Sự kiện

Ban điều hành CSMO Miền Nam

null

Ông Bill Nguyễn

CEO CSMO Miền Nam
null

Bà Jennie Hoàng Phương

Trưởng ban truyền thông và sự kiện
null

Bà Đào Hoàng Phương

Ban sự kiện
null

Bà Nguyễn Thảo

Ban truyền thông
null

Bà Đinh Thị Thu Hà

Trưởng ban hội viên
null

Ông Liêu Hưng Tiến

Trưởng Ban Chuyển Đổi Số
null

Ông Phạm Phú Lâm

Phó ban chuyển đổi số
null

Bà Nguyễn Kim Thoa

Ban thư ký