null

DANH SÁCH CHUYÊN GIA

.

Các chuyên gia của chúng tôi

null

Ông LÊ QUỐC VINH

Phó chủ tịch CLB CSMO Việt Nam

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê

XEM HỒ SƠ

null

Ông BÙI QUÝ PHONG

Phó Chủ tịch CLB CSMO Việt Nam

Chuyên gia Tư vấn, Đào tạo, Sáng lập Asian Branding

XEM HỒ SƠ

null

Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

Phó chủ tịch CLB CSMO Việt Nam

Giám đốc Tư vấn tại Strategy Academy

XEM HỒ SƠ

null

Ông VŨ VĂN HUY

CEO CLB CSMO Miền Bắc

Co- Founder & CEO Color Media

XEM HỒ SƠ

null

Ông LẠI TUẤN CƯỜNG

Ban công nghệ CLB CSMO Miền Bắc

CEO Repu Digital

XEM HỒ SƠ

null

Bà TRIỆU THANH THUỶ

Trưởng ban tài chính CLB CSMO Miền Bắc

Trưởng phòng phát triển kinh doanh – TCT Giải pháp doanh nghiệp Viettel

XEM HỒ SƠ

null

Bà PHẠM NGỌC TRÂM

Trưởng ban hội viên CLB CSMO Miền Bắc

Tổng giám đốc Smart Loyalty

XEM HỒ SƠ

null

Bà PHAN LINH GIANG

Phó ban hội viên CLB CSMO Miền Bắc

Head of Creative Solution – INTELLIFE.JSC

XEM HỒ SƠ

null

Bà VŨ THỊ THANH PHƯƠNG

Trưởng ban truyền thông CLB CSMO Miền Bắc

Sales Manager – Rich Media Group

XEM HỒ SƠ

null

Ông NGUYỄN THANH TÙNG

Trưởng ban sự kiện CLB CSMO Miền Bắc

CEO Mac Event

XEM HỒ SƠ

null

Bà PHAN MINH THU

Ban nội dung CLB CSMO Miền Bắc

CEO Senplus

XEM HỒ SƠ

null

Ông NGUYỄN LƯU THANH MINH

Trưởng ban công nghệ CLB CSMO Miền Bắc

Zoho Senior Consultant – i3 Việt Nam

XEM HỒ SƠ

null

Bà VŨ HẠNH HOA

Tổng thư ký CLB CSMO Miền Bắc

Founder SLA – Học viện Đòn bẩy Tinh thần

XEM HỒ SƠ

null

Bà TẠ LIÊN HƯƠNG

Ban thư ký CLB CSMO Miền Bắc

Head of Marketing Alpha Books

XEM HỒ SƠ