null

DANH SÁCH CHUYÊN GIA

.

Các chuyên gia của chúng tôi

null

Ông LÊ QUỐC VINH

Phó chủ tịch CSMO Việt Nam

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê

XEM HỒ SƠ

null

Ông BÙI QUÝ PHONG

Phó Chủ tịch CSMO Việt Nam

Chuyên gia Tư vấn, Đào tạo, Sáng lập Asian Branding

XEM HỒ SƠ

null

Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

Phó chủ tịch CSMO Việt Nam

Chuyên gia Design Thinking

XEM HỒ SƠ

null

Ông VŨ VĂN HUY

CEO CSMO Miền Bắc

Co- Founder & CEO Color Media

XEM HỒ SƠ

null

Ông LẠI TUẤN CƯỜNG

Trưởng ban chuyển đổi số CSMO Miền Bắc

CEO Repu Digital

XEM HỒ SƠ

null

Bà TRIỆU THANH THUỶ

Trưởng ban tài chính CSMO Miền Bắc

Trưởng phòng phát triển kinh doanh – TCT Giải pháp doanh nghiệp Viettel

XEM HỒ SƠ

null

Bà TẠ LIÊN HƯƠNG

Trưởng ban hội viên CSMO Miền Bắc

Phó giám đốc Alpha Books

XEM HỒ SƠ

null

Bà PHAN LINH GIANG

Phó ban đối ngoại CSMO Miền Bắc

XEM HỒ SƠ

null

Bà VŨ THỊ THANH PHƯƠNG

Trưởng ban truyền thông CSMO Miền Bắc

Sales Manager – Rich Media Group

XEM HỒ SƠ

null

Ông NGUYỄN THANH TÙNG

Trưởng ban sự kiện CSMO Miền Bắc

CEO Mac Event

XEM HỒ SƠ

null

Bà PHAN MINH THU

Trưởng ban nội dung CSMO Miền Bắc

Founder Senplus

XEM HỒ SƠ

null

Ông NGUYỄN LƯU THANH MINH

Trưởng ban công nghệ CSMO Miền Bắc

Zoho Senior Consultant – i3 Việt Nam

XEM HỒ SƠ

null

Bà VŨ HẠNH HOA

Phó ban nội dung CSMO Miền Bắc

Founder Joy Uni

XEM HỒ SƠ