CLB các Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO Vietnam), Là CLB chuyên ngành chính thống về Sales và Marketing được thành lập bởi Hiệp Hội Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD) trực thuộc Bộ Kế Hoạch Đầu Tư. CLB các Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO Vietnam) trực thuộc VACD, hoạt động trên Toàn quốc và được phép kết nối với các đối tác, hiệp hội, nghề nghiệp Quốc tế. Giá trị cốt lõi : KẾT NỐI, chia sẻ kinh nghiệm kiến thức về quản trị Sales & Marketing. TÔN VINH con người và các hoạt động thuộc lĩnh vực Sales & Marketing. BẢO VỆ người làm nghề Sales & Marketing.
CSMO Việt Nam là 1 tổ chức xã hội nghề nghiệp có quy mô lớn nhất về số lượng và chất lượng thành viên của cộng đồng Giám Đốc Sales & Marketing Việt Nam
Nâng cao năng lực giám đốc Sales & Marketing Việt Nam ngang tầm Quốc tế thông qua việc phát triển và xây dựng các chuẩn mực, giá trị và kỹ năng cho nghề quản trị Sales & Marketing.

“Authentic marketing is not the art of selling what you make but knowing what you make”

Marketing đích thực không phải là nghệ thuật bán thứ bạn làm ra mà là nhận biết về thứ bạn làm ra.

_Philip Kotler_

“Marketing is no longer about the stuff that you make but about the stories you tell”

Marketing không còn chỉ là về những sản phẩm bạn tạo nên, mà còn là những câu chuyện bạn kể.

_Seth Godin_

Mục đích hoạt động