HỘI VIÊN CSMO VIỆT NAM


 1. THÀNH VIÊN CỦA CSMO:
 • Giám đốc Sales & Marketing hoặc chức vụ tương đương của các doanh nghiệp có quy mô trong và ngoài nước
 • Chủ Tịch HĐQT, Giám Đốc Điều Hành, Tổng Giám Đốc doanh nghiệp… quan tâm lĩnh vực quản trị Sales & Marketing.
 1. GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO HỘI VIÊN
 • CSMO Membership: Sự khẳng định uy tín về nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị Sales & Marketing tại Việt Nam.
 • CSMO Experience Sharing: Kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về quản trị Sales & Marketing trong nước và quốc tế từ các thành viên và khách mời
 • CSMO Sales Link: Tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh của thành viên qua chương trình kết nối Sales Link.
 • CSMO Music Band: Chia sẻ và thưởng thức cuộc sống của thành viên qua các hoạt động văn nghệ và giao lưu.
 1. QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN:
 • Sự kiện Sales day: dự kiến 1 – 2 lần/năm. Số lượng người dự kiến: 1000 người/lần tổ chức.
 • Sự kiện CSMO Forum: Sự kiện lớn nhất quy tụ các nhà quản lý và đối tác nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực quản trị Sales & Marketing tổ chức hằng năm. Dự kiến: 300 – 400 người.
 • The best Seller of Sales & Marketing: Chia sẻ và tóm tắt nội dung những cuốn sách hay nhất về Sales & Marketing, những cuốn sách hay hàng tháng/quý cho hội viên.
 • Sales & Marketing case study: chia sẻ những trải nghiệm thành công và thất bại về Sales & Marketing đến các thành viên từ những case study thực tế và từ những con người thực tế: dự kiến 6 – 12 chương trình/năm
 • University Roadshow: Chương trình chia sẻ về Sales & Marketing đến với sinh viên (dự kiến 4 shows/năm với khoảng 1000 sinh viên tham gia)
 • Sales Link: sự kiện kết nối để Co-sales / Co-Marketing sản phẩm, dịch vụ của các thành viên trong CSMO.
 • Member visit: Thăm và chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi Sales & Marketing với hội viên CSMO, diễn ra định kỳ hàng tháng.
 • Top Chief Sales & Marketing Officer of the Year: Tham gia chương trình bầu chọn những gương mặt xuất sắc trong lĩnh vực Sales & Marketing của CSMO.
 • Enjoy Life Event: Sự kiện đặc biệt dành riêng cho thành viên CSMO để tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu thông qua CSMO music band.

Đăng ký hội viên

Bạn muốn trở thành hội viên CSMO Việt Nam?