Giới thiệu

Ban điều hành

Danh sách ban điều hành CSMO Việt Nam

Họ và tên

Chức vụ BĐH CSMO

Chức danh công tác

 
Ông Trần Ngọc Anh Chủ tịch

Chủ tịch Công ty Đầu tư ANHGROUP

ban-dieu-hanh-1

Ông Bùi Quý Phong

Phó chủ tịch – Đại diện BĐH Miền Bắc

Giám đốc Công ty Chiến lược thương hiệu Á Châu,

ban-dieu-hanh-7

Ông Lê Quốc Vinh

Phó Chủ tịch

Ban Chuyên môn

Chủ tịch, kiêm tổng Giám đốc Tập đoàn truyền thông Lê

ban-dieu-hanh-8

Ông Nguyễn Ngọc Hùng

Phó chủ tịch
Ban Quan hệ Quốc tế

TGĐ Tập Đoàn SODEXO Việt Nam

ban-dieu-hanh-4

Bà Phan Thị Ngọc Diễm

Phó chủ tịch
Ban Quan hệ đối nội & Quản lý hội viên

TGĐ Công ty TNHH Truyền thông Ngọc Nam Phương

ban-dieu-hanh-11

Ông Nguyễn Thái Việt Huy

Phó chủ tịch
Ban công nghệ

Tổng Giám Đốc Công ty Công nghệ Mitek

ban-dieu-hanh-5

Ông Nguyễn Đức Thịnh

Phó chủ tịch
Ban Văn hóa, Thể thao

Tổng Giám đốc Công ty Vườn Xanh Audio

Chủ tịch Nhà hát VOH Music One

ban-dieu-hanh-6

Ông Đỗ Hòa

Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn

Chủ tịch IME Việt Nam

ban-dieu-hanh-3

Ông Nguyễn Hữu Phước

Phó chủ tịch
Ban Pháp lý

Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Công ty Luật Phước&Partners

ban-dieu-hanh-9

Bà Tiêu Yến Trinh

Phó chủ tịch phụ trách mảng Hội viên

Tổng giám đốc Công ty Talenet

ban-dieu-hanh-10

Ông Đinh Lê Đạt

Trưởng ban Công nghệ & Giải pháp Quảng cáo trực tuyến

Công ty Giải pháp Quảng cáo Trực tuyến ANTS

ban-dieu-hanh-12

Ông Ngô Quốc Tuấn

Ủy viên

Phó Chủ Tịch, Giám đốc Kinh doanh Công ty Thủy sản Quốc Việt Cà Mau

ban-dieu-hanh-16

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Ủy viên

Giám đốc Marketing quốc gia, Công ty IBM Việt Nam

ban-dieu-hanh-17

 

Chuyên Mục Khác Related