Hoạt động, Sales & Marketing Day

Viet Nam Sales & Marketing Camp 2016

“Viet Nam Sales & Marketing Camp 2016” là sự kiện ngành Sales & Marketing lớn nhất toàn quốc, hoạt động online và tập trung offline 2 ngày (24 và 25/9/2016) tại Flamingo Đại Lải Resort, dự kiến thu hút 3000 người, thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Chủ đề của chương trình là Xây dựng chiến lược bán hàng và marketing cho các thương hiệu quốc gia, với nhiều hoạt động quy mô và hấp dẫn như diễn giả quốc tế, hội thảo và seminar chuyên ngành, dạ tiệc và vui chơi giải trí. Một sự kiện không dùng giấy và được số hóa toàn bộ.

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng truy cập vào facebook: https://www.facebook.com/vsmcamp/