Giới thiệu

Thông tin Ban điều hành

1. Ông Trần Ngọc Anh

 • Chủ tịch Câu lạc bộ.
 • Chủ tịch công ty đầu tư Quốc Tế Anh.

2. Ông Bùi Quý Phong

 • Phó Chủ Tịch CSMO Việt Nam – Trưởng ban điều hành CSMO Hà Nội .
 • Giám đốc Công ty Chiến lược thương hiệu châu Á.

3. Ông Lê Quốc Vinh

 • Phó Chủ tịch – Phụ trách Chuyên môn
 • Chủ tịch, kiêm tổng Giám đốc Tập đoàn truyền thông Lê

4. Ông Nguyễn Ngọc Hùng

 • Phó chủ tịch Ban Quan hệ Quốc tế
 • Tổng Giám Đốc Tập Đoàn SODEXO Việt Nam

5. Bà Phan Thị Ngọc Diễm

 • Phó chủ tịch Ban Quan hệ đối nội & Quản lý hội viên
 • Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Truyền thông Ngọc Nam Phương

6. Ông Nguyễn Thái Việt Huy

 • Phó chủ tịch Ban công nghệ
 • Tổng Giám Đốc Công ty Công nghệ Mitek

7. Ông Nguyễn Đức Thịnh

 • Phó chủ tịch Ban Văn hóa, Thể thao
 • Tổng Giám đốc Công ty Vườn Xanh Audiobook

8. Ông Đỗ Hòa

 • Chủ tịch hội đồng chuyên môn.
 • Chủ tịch IME Việt Nam.

9. Ông Nguyễn Hữu Phước

 • Phó chủ tịch Ban Pháp lý
 • Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Công ty Luật Phước & Partners

10. Bà Tiêu Yến Trinh

 • Phó chủ tịch phụ trách mảng Hội viên
 • Tổng giám đốc Công ty Talenet

11. Ông Đinh Lê Đạt

 • Trưởng ban Công nghệ & Giải pháp Quảng cáo trực tuyến
 • Người sáng lập Công ty Giải pháp Quảng cáo Trực tuyến ANTS

12. Ông Ngô Quốc Tuấn

 • Ủy viên
 • Phó Chủ Tịch, Giám đốc Kinh doanh Công ty Thủy sản Quốc Việt Cà Mau

13. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 • Ủy viên
 • Giám đốc Marketing quốc gia, Công ty IBM Việt Nam
Chuyên Mục Khác Related