Giới thiệu

Thông tin Ban điều hành

1. Ông Trần Ngọc Anh

 • Chủ tịch Câu lạc bộ.
 • Chủ tịch công ty đầu tư Quốc Tế Anh.

2. Ông Phạm Vũ Hải Anh

 • Phó Chủ Tịch CSMO Việt Nam – Trưởng đại diện VP miền Bắc
 • Giám đốc kinh doanh – Giám đốc điều hành – Trợ lý CTHĐQT HVG

3. Ông Đỗ Hòa

 • Chủ tịch hội đồng chuyên môn.
 • Chủ tịch IME Việt Nam.

4. Ông Nguyễn Ngọc Hùng

 • Phó chủ tịch Ban Quan hệ Quốc tế
 • Tổng Giám Đốc Tập Đoàn SODEXO Việt Nam

5. Ông Nguyễn Thái Việt Huy

 • Phó chủ tịch Ban công nghệ
 • Tổng Giám Đốc Công ty Công nghệ Mitek

6. Ông Nguyễn Đức Thịnh

 • Phó chủ tịch Ban Văn hóa, Thể thao
 • Tổng Giám đốc Công ty Vườn Xanh Audiobook

7. Ông Nguyễn Hữu Phước

 • Phó chủ tịch Ban Pháp lý
 • Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Công ty Luật Phước & Partners

8. Bà Tiêu Yến Trinh

 • Phó chủ tịch phụ trách mảng Hội viên
 • Tổng giám đốc Công ty Talenet

9. Bà Phan Thị Ngọc Diễm

 • Phó chủ tịch Ban Quan hệ đối nội & Quản lý hội viên
 • Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Truyền thông Ngọc Nam Phương

10. Ông Đinh Lê Đạt

 • Trưởng ban Công nghệ & Giải pháp Quảng cáo trực tuyến
 • Người sáng lập Công ty Giải pháp Quảng cáo Trực tuyến ANTS

11. Ông Đào Hiếu Dân

 • Ủy viên
 • Giám đốc kinh doanh Khối Dịch vụ giải pháp tích hợp, Công ty IBM Việt Nam

12. Ông Thạnh Xuân Khai

 • Ủy viên
 • Giám đốc Kinh doanh Hãng giày Converse

13. Bà Lê Thị Tố Hải

 • Ủy viên
 • Chủ tịch Công ty Yoga Trái Tim Vàng

14. Ông Ngô Quốc Tuấn

 • Ủy viên
 • Phó Chủ Tịch, Giám đốc Kinh doanh Công ty Thủy sản Quốc Việt Cà Mau

15. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 • Ủy viên
 • Giám đốc Marketing quốc gia, Công ty IBM Việt Nam

16. Ông Bùi Quý Phong

 • Phó Chủ Tịch CSMO Việt Nam – Trưởng ban điều hành CSMO Hà Nội .
 • Giám đốc Công ty Chiến lược thương hiệu châu Á.