Hội viên CSMO

THÀNH VIÊN CỦA CSMO: Giám đốc Sales & Marketing hoặc chức vụ tương đương của các doanh nghiệp có quy mô trong và ngoài nước Chủ Tịch HĐQT, Giám Đốc Điều Hành, Tổng Giám Đốc doanh nghiệp… quan tâm lĩnh vực quản trị Sales & Marketing. GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO HỘI VIÊN CSMO Membership: […]

CSMO News, News & Event