CSMO Tech số 1: Marketing thông qua việc đáp ứng “nhu cầu cơ bản”

Ngày nay Doanh nghiệp có thể kiểm soát và hưởng lợi ích bằng cách tận dụng những công cụ truyền thông tiếp thị qua WiFi  dựa trên lượt truy cập Wifi của khách hàng. Ngày 16/7/2015 vừa qua,Câu lạc bộ Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam tổ chức chương trình CSMO Tech với chủ […]

CSMO News, News & Event