HỘI THẢO XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG BẰNG CÔNG CỤ PHÁP LÝ – TRONG CÁCH MẠNG CN 4.0

[HTTT] 🔴 HỘI THẢO XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG BẰNG CÔNG CỤ PHÁP LÝ – TRONG CÁCH MẠNG CN 4.0 🔴 📌 1. CHUYÊN ĐỀ CHÍNH: • Toàn cảnh về khủng hoảng truyền thông trong thời đại CN 4.0;• Các phương án xử lý khủng hoảng truyền thông cải tiến và hiệu quả;• Lời khuyên hữu ích dành cho […]

Chuyên Mục Khác, Hoạt động, Tin CSMO, Tin tức & Sự kiện, Truyền thông & báo chí